Kurirenbollen

From the Blog

Ändring i årskurs 2

Vi har tyvärr fått ett avhopp i årskurs 2, grupp 1. Zlatans Dream Team utgår. Det innebär att spelschemat ändras. Det nya är mejlat till ansvarig ledare för de inblandade lagen.

Nya spelschema ligger under spelschema & resultat.